Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 52854

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Về việc cho phép huấn luyện viên, vận động viên hạn chế tập luyện do dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Về việc cho phép huấn luyện viên, vận động viên hạn chế tập luyện do dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Xem chi tiết

Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Xem chi tiết

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Xem chi tiết

Thông báo về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Xem chi tiết

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Xem chi tiết

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Thành phố

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Thành phố

Xem chi tiết

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết