Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 149575

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao