Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 149569

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh