Văn hóa cơ sở

Về triển khai công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

19/03/2020 08:17

     Thực hiện Thông báo số 73/TB-VP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

     Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-BATGT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ban An toàn giao thông Thành phố về thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

     Sở Văn hóa và Thể thao đã có Công văn số 1496/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 17 tháng 3 năm 2020, triển khai đến các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tân Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các quận, huyện các nội dung như sau:

     1. Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

     - Đề nghị các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chuyên đề, … Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện chấp hành nghiêm túc pháp luật giao thông.

     - Đề nghị Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tranh áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính của Thành phố, các Khu chế xuất và công nghiệp, bệnh viện, trường học, các nơi tập trung đông người; … Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh về các nội dung như: Luật giao thông đường bộ, giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng gắn với vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; thực hiện nếp sống văn hóa, không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định.

     - Đề nghị Trung tâm Văn hóa Thành phố: lồng ghép nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trong các hoạt động hàng năm của đơn vị.

     2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các quận, huyện

     - Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tuyên truyền đến tận cơ sở, khu phố, ấp, tổ dân phố nhằm quán triệt tinh thần mỗi người dân là tuyên truyền viên để tuyên truyền cho gia đình, người thân và cộng đồng dân cư, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”.

     - Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo như: Giám sát chặt chẽ việc quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; Quyết liệt tháo gỡ các bảng quảng cáo không đúng quy định, các bảng quảng cáo nhếch nhác, che mất tầm nhìn của người tham gia giao thông, làm mất mỹ quan đô thị; đồng thời vận động các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin đăng tải những hình ảnh phản ánh tình trạng vi phạm an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

     - Phối hợp với các đơn vị có liên quan, Tổ chức các đợt ra quân cao điểm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Tổ chức Ngày hội “Nâng cao ý thức văn hóa an toàn giao thông” cho các đối tượng là trẻ em trong các trường học, lực lượng đoàn viên, thanh niên, … qua các nội dung như: Hướng dẫn tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; hướng dẫn về kỹ năng đội mũ bảo hiểm và tư thế ngồi trên xe an toàn; Phần thi trắc nghiệm kiến thức Luật giao thông đường bộ; Phần thi nhận biết biển báo giao thông và xử lý tình huống trên sa hình, …

     Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu trên, báo cáo kết quả thực hiện (có số liệu kèm theo) theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5466995