Văn hóa cơ sở

Triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

19/03/2020 05:00

     Thực hiện Công văn số 930/BVHTTDL-PC ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Công văn số 1534/SVHTT-XDNSVHGĐ triển khai đến các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

     1. Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

     - Tổ chức phổ biến, giới thiệu Nghị định số 24/2020/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan, đặc biệt chú trọng các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành Văn hóa và Thể thao.

     - Phòng Nghệ thuật: Tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện quy định hạn chế hình ảnh diễn viên có sử dụng rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; quy định về các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia do ngành Văn hóa và Thể thao quản lý (như: Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, …)

     - Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật, lưu ý trong giải quyết hồ sơ cấp phép quảng cáo các nội dung liên quan đến rượu, bia.

     - Thanh tra Sở: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động quảng cáo rượu, bia sai quy định trên địa bàn Thành phố.

     2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các quận, huyện

     - Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 24/2020/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

     - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn.

     - Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động quảng cáo về rượu, bia sai quy định trên địa bàn.

     Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5466951