Thông tin khác

Thông báo Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An

03/01/2018 02:40

     Triển khai Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2018 – 2020, ngày 21 tháng 12 năm 2017, Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An đã ban hành Thông báo số 3250/TB-BTC về kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An Chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2018 – 2020 nhằm tuyển chọn những sáng tác mới phục vụ các ngày lễ lớn năm 2018 – 2020 và cổ vũ động viên nhân dân Nghệ An hăng say lao động, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Các ca khúc viết về quê hương Nghệ An phải đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật.

     Nội dung thông báo kế hoạch tổ chức cụ thể: Tải tại đây.
Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819077