Tin Hoạt động

Lịch diễn Tháng 01 năm 2018 của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội

25/12/2017 03:34

- Tại Đình Bến Thế, Bình Dương:

     + Vào lúc 08 giờ, ngày 01/01/2018: Biểu diễn vở “Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận”.

     + Vào lúc 20 giờ, ngày 01/01/2018: Biểu diễn vở “Ngọc Kỳ Lân xuất thế”.

     + Vào lúc 09 giờ, ngày 02/01/2018: Biểu diễn vở “San Hậu hồi thứ III”.

- Tại Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ:

+ Vào lúc 10 giờ, ngày 02/01/2018: Biểu diễn vở “Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận”.

+ Vào lúc 20 giờ, ngày 02/01/2018: Biểu diễn vở “Thất Nam Dương Thành”.

- Tại phố Đi bộ Bùi Viện:

     + Vào lúc 20 giờ, ngày 13/01/2018: Biểu diễn 03 trích đoạn tiêu biểu: “Trịnh Ấn Phá Pháp Trường”, “Phụng Nghi Đình” và “Giang Đông Phó Hội”.

- Tại Sân khấu Sen Hồng:

     + Vào lúc 19 giờ, ngày 19/01/2018: Biểu diễn 04 trích đoạn tiêu biểu: “Trần Quốc Toản ra quân”, “Giang Đông Phó Hội”, “Phụng Nghi Đình” và “Trần Cao Vân người mang hồn nước” tại Sân khấu Sen Hồng.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819100