Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 28 năm 2018

09/07/2018 08:36
        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                 VĂN PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ ĐẢNG ỦY SỞ
Tuần 28 năm 2018 (từ ngày 09/07 đến ngày 15/07/2018)
Một số công việc cần tập trung chỉ đạo: Nhiệm vụ công tác  Quý III/2018
NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
09/07
Sáng: 07g30 Chào cờ.  
09g00 Đ/c Thanh Nhân dự họp về tình hình hoạt động đối ngoại năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố. 56 Trương Định Q3
11g00 Đ/c Thanh Nhân dự Lễ trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng".  Hội trường lầu 4 -
58 Trương Định Q3
09g00 Đ/c Trọng Nam giao ban lãnh đạo VPS. P.5 - 164 ĐK
09g30 Đ/c Thanh Thúy họp chi bộ P.NT. P.10 -164 ĐK
Chiều: 14g00 Họp giao ban BGĐ Sở. P.2 - 164 ĐK
16g00 Hội ý Thường trực Đảng ủy Sở. P.2 - 164 ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy và đ/d phòng chức năng liên quan.  
THỨ BA
10/07
Sáng: 08g00 Đ/c Thanh Nhân , Đ/c Thanh Thúy dự kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021 từ ngày 10 đến ngày 13/07/2018. HTTP - Số 111
Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3
08g30 Đ/c Trọng Nam giao ban Lãnh đạo P.TCLSK. P.5 - 164 ĐK
08g00 Đ/c Bá Hùng giao ban Trung tâm TDTT và Trung tâm Văn hóa - Thể thao 24 quận, huyện tháng 7. P.A - 164 ĐK
Chiều: 14g30 Đ/c Trọng Nam giao ban Lãnh đạo P.XDNSVHGĐ. P.5 - 164 ĐK
14g00 Đ/c Bá Hùng làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về tổ chức Futsal. P.10 - 164 ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Lý Minh Mẫn và đ/d phòng chức năng liên quan.  
THỨ TƯ
 11/07
Sáng: 08g30 Đ/c Trọng Nam làm việc về chức năng Quản lý nhà nước lĩnh vực Karaoke - Vũ trường. P.3 - 164ĐK
Chiều: 14g00 Đ/c Trọng Nam họp Lễ. P.A - 164ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Nguyễn Mạnh Quân và đ/d phòng chức năng liên quan.  
THỨ NĂM
 12/07
Sáng: 08g30 Đ/c Trọng Nam làm việc về kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm của TT.VH/TP và TT.TTTL. P.3 - 164 ĐK
08g00 Đ/c Bá Hùng giao ban khối thể thao. P.A - 164 ĐK
09g00 Đ/d BGĐ Sở dự Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng Quản lý di sản văn hóa. P.10 - 164 ĐK
Chiều: 14g30 Đ/c Trọng Nam làm việc về công tác phối hợp tổ chức sự kiện Festival múa Rối VN năm 2018. P.3 - 164 ĐK
- Trực tiếp dân: Đ/c Nguyễn Hùng (Thanh tra Sở) và đ/d phòng chức năng liên quan.  
THỨ SÁU
13/07
Sáng: 07g30: Trực tiếp dân: Đ/c Mai Bá Hùng (Phó Giám đốc).
                        Đ/c Nguyễn Văn Khanh và đ/d phòng chức năng liên quan.
 
08g00 Đ/d BGĐ Sở dự họp về về kinh phí hoạt động. UBND/TP
09g00 Đ/c Trọng Nam làm việc về Quy chế hoạt động Trung tâm Văn hoá-Thể thao phường, xã (thị trấn). P.2 - 164 ĐK
08g00 Đ/c Bá Hùng làm việc với Ban QLĐTXDCT về dự án tại TT TDTT Hoa Lư. P.3 - 164ĐK
Chiều: 14g00 Thường trực Đảng ủy Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Sở mở rộng. P.10 - 164 ĐK
15g00 Đ/c Thanh Nhân dự Hội nghị Sơ kết thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua 5 thành phố. TP Đà Nẵng
15g00 Đ/c Trọng Nam làm việc về công tác cán bộ khối Văn hóa cơ sở. P.5 - 164 ĐK
THỨ BẢY
14/07
                 Trực lãnh đạo :   Đ/c Võ Trọng Nam (Phó Giám đốc).
               Trực Tổ xe :        Đ/c Lê Thanh Phương.
               Trực Tổ Bảo vệ:  Đ/c Phạm Văn Nghĩa.
 
Tối: 17g30 Đ/c Thanh Thúy dự buổi tiếp đón của Ngài Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM nhân dịp Lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa Pháp. Dinh Tổng lãnh sự Pháp
CHỦ NHẬT
15/07
                 Trực Tổ Bảo vệ: Đ/c Nguyễn Văn Bé.
               Trực Tổ xe:         Đ/c  Đặng Ngọc Thọ.
 

 

Lịch công tác tuần 28 năm 2018: Tải tại đây.

Văn phòng Sở
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 774389