Thông tin khác

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

09/10/2018 03:48

     Nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019), ngày 11 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức đợt sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã ban hành Thông báo số 120/TB-BTC về Thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình nhằm kêu gọi các nhạc sĩ chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước sáng tác ca khúc về Quảng Bình, tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới, có chất lượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 797417