Các đơn vị trực thuộc Sở

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình

22/02/2018 05:03

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình được thành lập theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nay là Sở Văn hóa và Thể thao.

          1. Thông tin liên hệ:

             Địa chỉ: Số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

            Số điện thoại: (028) 62 749 756.

            Địa chỉ thư điện tử: qldtxd.svhtt@tphcm.gov.vn.

          2. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Giúp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

          - Làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý xây đựng các công trình chuyên ngành khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc yêu cầu.

          - Hướng dẫn chuyên môn, quy trình thủ tục thực hiện các dự án chuyên ngành cho các chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát, tư vấn quản lý điều hành thực hiện dự án, tư vấn đấu thầu.

          - Thực hiện đúng chế độ tài chỉnh, kế toán theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2275061