Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 330189
DỰ THẢO

DANH SÁCH DỰ THẢO

STT Tiêu đề dự thảo Ngày hết hạn Số góp ý
1 Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
DTVB_1672129886298_Dự_thảo_Quy_chế__đặt_tên,_đổi_tên_đường_và_công_trình_công_cộng.pdf
27-1-2023 0
2 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh
DTVB_1650876722451_Dự_thảo_Quyết_định_và_Quy_chế_Tổ_chức_và_hoạt_động_Sở_Văn_hóa_và_Thể_thao_(14-10).doc
15-5-2022 0
3 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện
DTVB_1524100965364_Dự_thảo_Quyết_định_và_Quy_định.doc
18-5-2018 0
4 Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
DTVB_1495099286665_2017-05-18_(1)_merged3.pdf
18-6-2017 0
5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
DTVB_Thông_tư_bieu_mau_trong_CAND.doc1445511991686 DTVB_biểu_mẫu_2014_(20.10)_Đang_tai.doc1445511991830
10-10-2015 0
6 Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
DTVB_dt_Luat_to_chuc_CQ_dieu_tra_HS.doc1445511642273
25-9-2015 0
7 Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về một số vấn đề lớn của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
DTVB_dt_bc_gtrinh_ve_DA_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511592103
22-10-2016 0
8 Dự thảo thông tư Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
DTVB_DuthaoThongtu.doc1445511557980
30-10-2014 0
9 Dự thảo ngày 17/9/2015 bộ Luật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DTVB_dt_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511520759
20-9-2015 0
10 Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
DTVB_DuthaoThongtu_(1).doc1445511478178
30-10-2014 0