Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 63095

Thông tin khen thưởng - xử phạt

Thông báo số 2 về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo số 2 về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các đơn vị được bình chọn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quận - Huyện năm 2020 của ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các đơn vị được bình chọn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quận - Huyện năm 2020 của ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Triển khai việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” và các hình...

Xem chi tiết