Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37876

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 12 năm 2023

Lịch công tác tuần 12 năm 2023 (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 10 năm 2023

Lịch công tác tuần 10 năm 2023 (từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 08 năm 2023

Lịch công tác tuần 08 năm 2023 (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 07 năm 2023

Lịch công tác tuần 07 năm 2023 (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 02 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 06 năm 2023

Lịch công tác tuần 06 năm 2023 (từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 02 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 05 năm 2023

Lịch công tác tuần 05 năm 2023 (từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 03 và 04 năm 2023

Lịch công tác tuần 03 và 04 năm 2023 (từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 01 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 02 năm 2023

Lịch công tác tuần 02 năm 2023 (từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 01 năm 2023)

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định về phụ trách, quản lý điều hành hoạt động Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định về phụ trách, quản lý điều hành hoạt động Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo quản lý

Xem chi tiết