Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 94590

HĐ Đảng - Đoàn thể

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật "60 năm đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại"

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật "60 năm đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại"

Xem chi tiết

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 25 tháng 02 năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn Sở đã chủ động triển khai những nội dung, chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong Tháng thanh niên năm 2019, phong trào thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

Xem chi tiết

Hội nghị biểu dương điển hình Dân vận khéo năm 2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018 với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp...

Xem chi tiết

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Xem chi tiết

Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” lần II của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi" lần II. Trong tháng 3, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành...

Xem chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 24 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 đồng chí là đảng viên; trưởng, phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực...

Xem chi tiết

Tọa đàm "Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức Sở Văn hóa và Thể thao"

Ngày 04 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức Sở Văn hóa và Thể thao”

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017-2022

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, ngày 30 tháng 8 năm 2017, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, tại Hội trường...

Xem chi tiết

Hội nghị thông tin thời sự định kỳ Quý II năm 2017 và báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XIV tại Sở Văn hóa và Thể thao

Theo Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 13 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ Quý II/2017 và báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I/2017 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao (Công đoàn Sở), vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn Quý I/2017 tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Xem chi tiết