Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 113164

HĐ Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Xem chi tiết

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xem chi tiết

Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công chức và người lao động Sở Văn hóa và Thể thao

Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công chức và người lao động Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

“Hành trình tìm hiểu Di tích Lịch sử - Dinh Độc Lập”

“Hành trình tìm hiểu Di tích Lịch sử - Dinh Độc Lập”

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN “PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN “PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”

Xem chi tiết

Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hành trình về nguồn

Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hành trình về nguồn

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2023

Xem chi tiết

Chi bộ Phòng Di sản văn hóa tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên

Chi bộ Phòng Di sản văn hóa tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên

Xem chi tiết

CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Xem chi tiết

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 31-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐẾN TOÀN NGÀNH VĂN HOÁ - THỂ THAO THÀNH PHỐ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 31-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐẾN TOÀN NGÀNH VĂN HOÁ - THỂ THAO THÀNH PHỐ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Xem chi tiết