Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 39760

Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Xem chi tiết

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể thao, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể thao, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về việc triển khai các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và nội dung đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 của Sở

Về việc triển khai các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và nội dung đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 của Sở.

Xem chi tiết

Kế hoạch rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Xem chi tiết

Về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Xem chi tiết

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 990/KH-SVHTT-VP về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Về việc triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ

Sở Văn hóa và Thể thao có tiếp nhận Công văn số 984/UBND-KSTT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai...

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong kỳ báo cáo quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong kỳ báo cáo quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch về áp dụng, duy trì và cải tiến mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết